Doop

(De leden van het doopcomité zijn bij de opening van de club nog niet aanwezig)

 

* De praeses zet de club in met de woorden: "Omnes ad sedes! Silentium!". Na een korte inleiding beveelt hij: "Commilitones, surgite, clublied aan één!". De leden van de corona staan recht en zingen eenstemmig het clublied (gevolgd door het io vivat en de Slag om 't Gravensteen).

* Salamander tot inzet van de clubavond.

* Inleidende speech van de senior.

* Na een tijdje cantussen komt het doopcomité binnen samen met de schachten. De schachten zijn gebliddoekt (lege broodzak over het hoofd kan volstaan) en kruipen op handen en knieën binnen in de corona. Terwijl de schachten binnenkomen zingt de corona het ruiterslied (p 202 in de nieuwe codex en 78 in de oude codex). Dit lied is zo het eerste en het laatste lied dat de schachten ooit zullen horen bij de WC.

* De pro-senior krijgt als voorzitter van het doopcomité het woord. Hij geeft een woordje uitleg bij het thema van de doop en vertelt wat de corona mag verwachten.

* Cantussen wordt afgewisseld met een aantal proeven.

* Als de schachten vuil zijn geworden, krijgen ze best de kans om de zaal te verlaten en zich enigszins toonbaar te maken voor het plechtige gedeelte van de avond.

* Naar het einde van de doop verlaten senior en schachtentemmer even de corona. De vice neemt over. Zij bepalen vervolgens wie peter of meter wordt van de schachten. Elke schacht krijgt een peter of meter (een oudere die liefst tot dezelfde faculteit behoort).

* Voor het plechtige gedeelte komen alle schachten samen met hun peter of meter ad pistum. Zowel schacht als peter of meter brengen een volle pint mee. De praeses beveelt de schachten te knielen. Zij leggen de linkerhand op het schild en steken de rechterhand omhoog. Peter of meter staat achter zijn/haar schacht en legt de rechterhand op de schouder van de schacht. De praeses laat de schachten volgende eed afleggen: "Ego schachtus kolossalus, super hoc caput, calvidem et frigidum, jure jurando zwero, omnes cursos brossare, multas virgines amare, numquam aquam et limonadem bibere, multos pintos et cigarros, ancienibus offerare; juro sub hoc symbolum, si non teneo sermentum, ontploffare, et stinkendo crevare, volo jubeoque. Sic juvet mihi Bacchus." Na de eedaflegging gieten de peters/meters een half glas bier over de schachten hun hoofd. Vervolgens drinken de schachten hun glas ad fundum. Dan zegt de schachtenmeester: "Ego (naam schechtenmeester), schachtorum major, te recipio in civitatem amicitiae et in locum fidelitatis, ut sis schachtus in oboedientia". Daarna legt de schachtentemmer het clublint over de linkerschouder van de schachten en zegt: "In naam van het Hoogpraesidium schenk ik je de kleuren van de Wase Club Gent; draag ze met eer en fierheid; verdedig ze met woord en daad waar het moet." Hierop antwoordt de schacht met de hand op het vaandel of het schild van de club: "Ik beloof op mijn woord van eer, al mijn krachten in te spannen, om een goede schacht te zijn van de Wase Club Gent." Tot slot van de plechtigheid zingt de corona het clublied.

* Verder cantussen.