Vertalingen

Io Vivat

Io Vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!
Doloris est antidotum!

Nu leve lang, nu leve lang!
Het welzijn van ons al!
Dit is der liefde wijnbokaal,
gif tegen smart ten enenmaal.

Io Vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Dum nihil est in poculo,
jam repleatur denuo.

Nu leve lang, nu leve lang!
Het welzijn van ons al!
Als niets meer in de beker is,
dan vullen wij hem weer gewis.

Io Vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Nos jungit amicitia,
et vinum praebet gaudia.

Nu leve lang, nu leve lang!
Het welzijn van ons al!
De vriendschap bindt ons al te saam,
de wijn biedt pure vreugde aan.

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur,
juvenes dum sumus; (bis)
Post jucundam juventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus. (bis)

Laten wij dus vrolijk zijn,
zolang wij nog jong zijn.
Na de blije jonge jaren,
na de last der grijze haren
zal d’aarde ons bewaren.

Bron: Moeder Baekelandt