Clublied

1.

Hoezee, zij viert vanavond male
De club van 't Wase oord
Nu muizennesten en microben
In 't gerstenbier versmoord
De raap in 't schild omhooggestoken
In vurig knapenmin!
En daar er feest brand er binnen
Een vreugdekeersken in.

Refrein: 
Hoezee, hoezee! Vrienden van 't Wase Gild'!
Voeren wij de raap in 't schild!
Vrank en vrij,
Vrolijk en blij
Harioep! Harioep! Harioep! Leve de Wase Club

2.

De pin van zinnebeeldig wapen
Is maagd'lijk wit en wast
en wroet de schoot der dierb're aarde
Voor storm en onweer vast
Het loof van onze raap is groene
De kleur van hoop en lacht
Een sterrenrijke toekomst tegen
Lijk 't klaksken van een schacht

3.

De Wase Club zal zo lang leven
En zo lang zal zij gaan
Zolang er in ons dierbaar Vlaand'ren
Een Waasland zal bestaan
Want lijk ook "Pierlala" nog immer
Bleef van de dood bevrijd
Zo zal zij juichend 't graf ontspringen
Tot spijt van wie 't benijdt.


Tekst: Dr. August Borms


©2018 WASE CLUB GENT| Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.